Prosjekt

Design av rapporten «Utøya 22. juli – Livet etterpå» for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Forside: «Tidskapselen til ungdommen» av Magne Furuholmen. Foto: Vegard Kleven og Sidsel Bjerke Hommersand

Kunde

RVTS

År

2017