Prosjekt

Kvart år er det 82 000 pasientar som ikkje møter til timen sin på sjukehusa på Vestlandet, og 160 000 timar blir endra. Samstundes ventar mange på å sleppe til. Om alle møter til timen sin, vil ventetida bli kortare. Meir på vestlandspasienten.no

Byrå

Dinamo

Kunde

Helse Vest

Lyd

SDI Media / TNL

År

2015