Prosjekt

Fra skolestart 2015 tar Osloskolen i bruk en ny og forbedret IKT- og læringsplattform. Denne filmen forklarer hvordan Skoleplattform Oslo fungerer.

Byrå

RedInk

Kunde

Utdanningsetaten i Oslo

År

2015